Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi altor grupuri vulnerabile
INCLUZIUNE SOCIALĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE VIAŢĂ A ROMILOR ŞI ALTOR GRUPURI VULNERABILEîn Mureş, Cluj, Bihor

Extinderea Uniunii Europene reprezintă un pas important spre o mai mare securitate, stabilitate şi prosperitate pe continentul european şi constituie temeiul juridic al cooperării cu România.
Agenţia Elveţiană pentru Cooperare şi Dezvoltare (SDC) este responsabilă pentru stabilitate şi sprijin pentru reforme, pentru domeniile de dezoltare umană şi socială, pentru punerea în aplicare a Programului mai sus menţionat şi inclusiv a proiectului “Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi altor grupuri vulnerabile”.

Proiectul este implementat în perioada 2013-2018 de HEKS Elveţia şi partenerii locali Fundaţia FAER Reghin şi Fundaţia Creştină Diakonia Cluj Napoca, fiind cofinaţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Cadrul proiectului
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi incluziunea socială a comunităţilor de romi şi alte minorităţi vulnerabile din cadrul proiectului, în regiunea judeţelor Mureş, Cluj şi Bihor. Cu scopul de a atinge aceste obiective ale proiectului, va fi aplicată o combinaţie în următoarele domenii:

> Educaţie
> Sănătate şi asistenţă socială
> Educaţie şi pregătire profesională

Unitatea de Management al Programului – Fondul tematic pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile