Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi altor grupuri vulnerabile

Activităţi propuse pentru Anul 4 de proiect

(iulie 2016 – iunie 2017)

Proiectul este implementat în perioada 2013-2018 de HEKS Elveţia şi partenerii locali Fundaţia FAER Reghin şi Fundaţia Creştină Diakonia Cluj Napoca, fiind co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Având în vedere preocuparea constantă a Consorţiului româno-elveţian de a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a grupurilor vulnerabile, proiectul propune intervenţia asupra a 4 domenii:

 1. Educaţie
 2. Sănătate şi asistenţă socială
 3. Calificare, angajare şi îmbunătăţirea veniturilor
 4. Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit

Activităţile propuse pentru al patrulea an de implementare constau în:

1. EDUCAŢIE

 • Grădiniţă Estivală
 • Şcoală după Şcoală
 • Activităţi interculturale educaţionale
 • Cursuri acreditate pentru cadre didactice
 • Elaborarea alături de CCD a unui curs specializat pentru incluziunea socială şi lucrul cu elevii parte a grupurilor vulnerabile
 • Cursuri de pregătire profesională pentru personal non-didactic
 • Consultaţii pentru promovarea Testării Naţionale pentru elevii claselor 7-8

2. SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 • Acces la servicii de sănătate publică şi sistemul de asigurări sociale
 • Acreditarea de noi centre de asistenţă socială
 • Campanii de educaţie pentru sănătate
 • Servicii de îngrijire la domiciliu efectuate de romi pentru romi
 • Cursuri de pregătire profesională pentru personalul de îngrijire
 • Activităţi şi campanii privind igiena, prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijirea bolnavilor, contracepţia.

3. CALIFICARE, ANGAJARE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA VENITURILOR

 • Cursuri de calificare profesională în diverse domenii
 • Campanii de mediere între potenţiali angajaţi şi angajatori
 • Angajări
 • Stagii de practică la companii
 • Elaborarea unui studiu privind lanţurile valorice de piaţă şi includerea beneficiarilor romi în acestea
 • Colaborare cu sectorul de afaceri cu scopul creării de noi locuri de muncă
 • Acces la microfinanţare şi suport tehnic

4. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE LOCUIT

 • Responsabilizarea familiilor beneficiare pentru îmbunătăţirea propriilor condiţii de locuit
 • Asigurarea suportului tehnic şi a materialelor de construcţii
 • Colaborarea cu administraţiile locale pentru asigurarea infrastructurii de bază (electricitate, apă curentă, canalizare, drumuri de acces)