Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi altor grupuri vulnerabile

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba

www.filantropiaortodoxa.ro

Misiunea asociaţiei este de a dezvolta comunităţile din judeţele Alba şi Mureş. Scopul asociaţiei este de a oferi servicii comunitare-sociale, medicale, culturale şi educaţionale, în spirit creştin, pentru rezolvarea problemelor comunităţilor.

Beneficiarii asociaţiei sunt copiii cu risc crescut de abandon şcolar şi familial, pentru care au fost instituite măsuri de protecţie de tip rezidenţial, care au suferit forme de abuz/neglijare, care provin din familii dezorganizate, copiii dotaţi.