Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi altor grupuri vulnerabile

Linii Proiect

Sănătate şi asistenţă socială

Sănătate şi asistenţă socială

Obiectivul principal al acestei activităţi este acela de a îmbunătăţi accesul la serviciile sociale şi de sănătate pentru grupul ţintă. O precondiţie pentru accesul la asistenţa socială şi serviciile de sănătate este înregistrarea personală adecvată. Prin urmare, în primă instanţă, proiectul…

Educaţie

Educaţie

Obiectivul principal din cadrul acestui domeniu îl constituie o mai bună integrare a copiilor romi în sistemul de educaţie. Pentru a îndeplini acest obiectiv, abordările principale constau în sprijinul dezvoltării continue şi susţinerea unui sprijin educaţional suplimentar prin programe precum Şcoală…