Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi altor grupuri vulnerabile

Fundaţia Creştină Diakonia Covasna

www.diakonia.ro/sfghe

Organizaţie non-profit care are la bază sistemul de valori creștine. Aceasta promovează ocrotirea vieții şi acordă ajutor profesional persoanelor cu probleme de sănătate şi sociale, fără discriminare.

Acționeză pentru întărirea simţului civic, de răspundere individuală și colectivă şi urmăreşte dezvoltarea sistemului de servicii sociale și instituționale, reprezentând serviciul caritativ al Eparhiei Reformate din Ardeal.