Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi altor grupuri vulnerabile

Fundaţia Diakonia

logo_diakonia

Fundaţia Creştină Diakonia Cluj

www.diakonia.ro/cj

Misiunea Fundaţiei Creştine Diakonia este de a proteja viaţa, de a sprijini şi îngriji bolnavii şi persoanele cu dizabilităţi, de a întări simţul individual şi colectiv al responsabilităţii pentru comunitate. De asemenea, Diakonia implementează programe sociale, medicale şi educaţionale şi doreşte să iniţieze un set de programe pentru persoanele cu dizabilităţi mentale.

Experienţa Diakonia în domeniul incluziunii sociale pentru romi
Diakonia asigură programe Şcoală după Şcoală pentru mai mulţi copii romi din comunităţile judeţului Cluj, supravegheaţi de asistenţi sociali şi voluntari. Mai mult, programele includ şi activităţi de creştere a responsabilităţii părinţilor, reguli de igienă (prin parteneriat cu medicii de familie), comportament în societate.