Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi altor grupuri vulnerabile

HEKS Elveţia

HEKS

HEKS Elveţia – agenţia de implementare/lider

www.heks.ch

Fundaţia elveţiană HEKS este agenţia de întrajutorare şi dezvoltare a Federaţiei Bisericilor Protestante Elveţiene şi parte a reţelei ecumenice de dezvoltare, ajutor de urgenţă şi apărarea drepturilor omului. În prezent, HEKS implementează proiecte şi programe în 45 de ţări iar experţii locali manageriază dezvoltarea acestora din birourile regionale stabilite în 21 de ţări.

Experienţa HEKS în România
HEKS are o experienţă vastă în lucrul alături de parteneri locali din România. Încă dinainte de revoluţia din 1989, HEKS oferea sprijin social şi implementa proiecte pentru ajutor de urgenţă (de exemplu după cutremurul din 1977). După anul 1990, mulţumită contactelor deja formate, HEKS era în poziţia favorabilă dezvoltării activităţilor sale; la început programul era focusat pe ajutor umanitar (1990-1991), apoi focusat pe dezvoltarea rurală (1992-2007) şi dezvoltarea serviciilor sociale (1990 – prezent).

Experienţa HEKS în domeniul incluziunii sociale pentru romi
În ultimii 10 ani, HEKS şi-a construit o experienţă solidă în implementarea proiectelor destinate etniei rome din Europa de Est. Momentan HEKS implementează astfel de proiecte în Ungaria, Serbia (cofinanţate de SDC) şi Albania. Proiectele punctează activităţi similare: promovarea educaţiei de bază prin programe Şcoală după Şcoală şi suport pentru preşcolari sau burse, educaţie vocaţională, angajări şi îmbunătăţirea veniturilor, infrastructură şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuit.