Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi altor grupuri vulnerabile

Sănătate şi asistenţă socială

Obiectivul principal al acestei activităţi este acela de a îmbunătăţi accesul la serviciile sociale şi de sănătate pentru grupul ţintă.

O precondiţie pentru accesul la asistenţa socială şi serviciile de sănătate este înregistrarea personală adecvată. Prin urmare, în primă instanţă, proiectul sprijină persoanele de etnie romă să se înregistreze în mod corespunzător (certificate de naştere şi cărţi de identitate).

02_sanatate

Realitatea arată că majoritatea persoanelor de etnie romă, chiar dacă sunt înregistrate, dacă nu au un loc de muncă nu au acces la serviciile de sănătate (doar la cel de urgenţă), deoarece nu plătesc taxe de asigurare – taxă care este dedusă din salariul persoanelor angajate. Cu scopul de a îmbunătăţi această situaţie, proiectul şi-a propus să implementeze un model inovativ de Servicii de îngrijire la domiciliu oferite de romi pentru romi. Pentru a putea realiza acest lucru, primul pas este de a pregăti profesional romii şi de a-i integra în sistemul de îngrijire la domiciliu.

Cea de-a treia componentă a acestei linii vizează diverse servicii de consiliere şi sensibilizare cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor şi îmbunătăţirea stării de sănătate, promovarea igienei, a alimentaţiei corecte, prevenirea sarcinilor, planificare familială, îngrijirea copiilor, precum şi îmbunătăţirea accesului la servicii sociale şi medicale. Toate aceste servicii vor fi oferite de către Diakonia (asistenţă socială şi îngrijijre la domiciliu), medici generali şi doctori de familie, precum şi alţi experţi din domeniu. Grupul ţintă îl constituie aproximativ 2500 de romi din 10 locaţii ale judeţelor Cluj şi Bihor. Asistenţa la domiciliu va fi practicată în 5 locaţii, pentru 1000-2000 persoane.