Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi altor grupuri vulnerabile

Asociaţia Caritas – Asistenţă socială

www.caritas-ab.ro

Asociaţia pune accent pe identificarea problemelor concrete ale comunităţii, pe colaborarea cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale la nivel local, regional şi naţional.

Misiunea organizaţiei Caritas Alba Iulia este promovarea carităţii şi dreptăţii sociale. Obiectivele sale constau în promovarea de concepte şi orientări în politica socială,reintegrarea în societate a celor săraci şi marginalizaţi, dezvoltarea comunitară,cooperarea cu autorităţile locale şi naţionale.