Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi altor grupuri vulnerabile

Calificare, angajare şi îmbunătăţirea veniturilor

Obiectivul principal este acela de a creşte veniturile familiilor participante, datorită îmbunătăţirii abilităţilor lor profesionale, promovarea spiritului antreprenorial şi al microîntreprinderilor, stimularea antreprenoriatului şi ocuparea de locuri de muncă.

03_calificare

Cifre iniţiale:
Pe an, aproximativ 100-200 de persoane din 10 locaţii beneficiază de pe urma acestui capitol. Tot anual, 50-60 de persoane beneficiază de cursuri de pregătire profesională vocaţională, 20-40 de persoane de consiliere pentru activităţi generatoare de venit. De asemenea, 10-30 de familii pe an, din judeţele Mureş şi Cluj, vor avea acces la piaţa de microcredite, cu scopul de a realiza investiţii generatoare de venit. În acest fel va fi creat un model de sprijin al accesului la microcredite pentru persoanele parte a grupului ţintă.

Cifre după extensia proiectului:
Calificare: Scopul principal este de a favoriza capacitatea de inserție profesională a grupului țintă. Activitățile începute în domeniul calificării profesionale vor continua,  numărul de beneficiari și numărul şi tipul de cursuri de calificare vor fi extinse. În afară de formarea profesională pe termen scurt, proiectul facilitează accesul la diferite stagii la companii și sprijin pentru învățământul profesional pe termen lung (în școli profesionale, școli tehnice și școli secundare). Aproximativ 300 de persoane îşi vor îmbunătăţi calificarea profesională în urma acestor intervenţii.

Ocuparea forței de muncă: Scopul este de a conectabeneficiarii de afacerile locale și sectorul public, în scopul de a facilita integrarea lor pe piața muncii. Principalele activități constau în crearea de rețele cu companii private și instituții publiceși medierea de locuri de muncă. Cu scopul de a răspunde mai bine cerințelor de pe piața locurilor de muncă, nevoile sectorului de afaceri este evaluat și legat cu învățământul profesional. În plus, o cartografiere a romilor șomeri calificați din regiunea proiectului va facilita inserţia profesională. Proiectul va oferi cel puțin 100 – 200 de medieri pentru obţinerea de locuri de muncă.

Lanțul valoric de dezvoltare a pieţei muncii: creat cu scopul unei mai bune integrări a romilor în lanțurile valorice existente, ca sub-furnizori sau prestatori de servicii. În baza unei analize, vor fi proiectate cooperării formale și / sau informale care să conducă la noi oportunități generatoare de venituri pentru romi. Acest lucru se întâmplă prin mediere și prin susținerea financiară a cooperării între sectorul de afaceri și romi (de exemplu, obţinerea de co-finanțare pentru diverse investiții).

Ocuparea forței de muncă, antreprenoriat și dezvoltarea afacerilor: Scopul este de a promova afacerile conduse de romi, oportunitățile de auto-angajare prin asistarea romilor, care pot demonstra resursele și aptitudinile necesare pentru a opera activități agricole, meșteșugărești și / sau servicii. Proiectul facilitează acestui grup de beneficiari accesulla microcredite şi suport tehnic. Principalele criterii de selecție se bazează pe potențialul de afaceri, capacitățile individuale și experiența familiilor care aplică. Ținta este ca 30-50 de antreprenori romi vor beneficia de această oportunitate, susținând la rândul lor 50-100 de noi locuri de muncă.