Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi altor grupuri vulnerabile

Educaţie

Obiectivul principal din cadrul acestui domeniu îl constituie o mai bună integrare a copiilor romi în sistemul de educaţie. Pentru a îndeplini acest obiectiv, abordările principale constau în sprijinul dezvoltării continue şi susţinerea unui sprijin educaţional suplimentar prin programe precum Şcoală după Şcoală, Grădiniţă Estivală, Activităţi interculturale educaţionale, pregătiri pentru examinări, promovarea cooperării între şcoli şi părinţi.

01_educatie

Cifre iniţiale:
Furnizarea de programe Şcoală după Şcoală şi Grădiniţă Estivală, prin colaborarea cu şcolile şi centrele de zi partenere din judeţele Mureş, Cluj, Bihor. În totalul de 15-20 de astfel de grupe, aproximativ 4.000 de elevi beneficiază de sprijin educaţional direct (800 de elevi pe an). În plus, mediatorii şcolari romi, educatorii, profesorii şi alte cadre didactice beneficiază de training (100-200 persoane). Este important de menţionat şi efectul acţiunilor organizate în comun cu toţi elevii şcolilor participante, prin care 3000-4000 elevi  beneficiază de educaţie incluzivă- sprijin educaţional care va fi ridicat la nivel de sistem.

Cifre după extensia proiectului:
Prin extinderea proiectului, modelul programului „Şcoală după Şcoală”este reprodus în 7 județe (Mureș, Cluj, Bihor, Alba, Covasna, Sălaj şi Harghita). În ceea ce privește cifrele, numărul de grupe planificate iniţial (15 – 20/an) va fi extins la peste 90, cu mai mult de 2150 de beneficiari. În afară de extensia numărului de școli participante, un accent este pus pe incluziunea acestui program la nivel de sistem educaţional, pe încurajarea implicării şi finanţării locale.
Aceste intervenţii sunt realizate prin construirea de alianțe cu instituţiile de stat relevante (inspectorate școlare, Ministerul Educației, administraţii locale) și părțile interesate din societatea civilă, prin promovarea schimbului de experiență, activităţi de advocacy, dar şi prin finanţări suplimentare (fonduri UE).

În plus faţă de programul de sprijin “Şcoală după Şcoală”, proiectul mai oferă şi „Suport pentru promovarea examenelor”, pentru elevii de clasele a 7-a şi a 8-a. Beneficiarii din şcolile partenere vor fi sprijiniţi de profesori specializaţi, cu ajutorul consultaţiilor de grup, pentru a promova Testarea Naţională de la sfârşitul gimnaziului.

Mediatorii școlari, educatorii, învăţătorii, profesorii și alți membri ai colectivului educațional vor beneficia de cursuri de specialitate şi instruire în metodele de predare interculturale și orientate spre incluziune. Cursurile sunt realizate în partnereriat cu diverşi furnizori sau Casa Corpului Didactic.

În plus, datorită activităților interculturale comune cu școlile, toți copiii și profesorii din școlile participante vor beneficia de activităţi educaționale incluzive (minim 5000 de elevi / an şcolar).
Cu scopul de a dezvolta în continuare instrumente pentru a asigura și monitoriza calitatea programelor educaţionale de sprijin și a programelor de instruire pentru personal, proiectul colaborează cu Centrul pentru Proiecte Internaționale în Educație de la Universitatea din Zurich, Elveţia. Institutul are competenţe în formarea cadrelor didactice, colaborare, schimb de experienţă – instrumente folositoare pentru îmbunătăţirea calităţii suportului educaţional.