Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi altor grupuri vulnerabile
INCLUZIUNE SOCIALĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE VIAŢĂ A ROMILOR ŞI A ALTOR GRUPURI VULNERABILEîn Mureş, Cluj, Bihor, Alba, Covasna, Sălaj şi Harghita

Extinderea Uniunii Europene reprezintă un pas important spre o mai mare securitate, stabilitate şi prosperitate pe continentul european şi constituie temeiul juridic al cooperării cu România.

Agenţia Elveţiană pentru Cooperare şi Dezvoltare (SDC) este responsabilă pentru stabilitate şi sprijin pentru reforme, pentru domeniile de dezvoltare umană şi socială, pentru punerea în aplicare a Programului mai sus menţionat şi inclusiv a proiectului “Incluziune socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a romilor şi a altor grupuri vulnerabile”.

Proiectul este implementat în perioada 2013-2018 de Consorţiul HEKS/EPER Elveţia (aplicant), Fundaţia FAER Reghin, Fundaţia Creştină Diakonia Cluj Napoca, alături de partenerii de implementare Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba, Fundaţia Creştină Diakonia Covasna şi Asociaţia Caritas-Asistenţă socială Mureş.

Proiectul este co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Cadrul proiectului

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi incluziunea socială a comunităţilor de romi şi de alte minorităţi vulnerabile din cadrul proiectului, în regiunea judeţelor Mureş, Cluj, Bihor, Alba, Covasna, Sălaj şi Harghita.

Cu scopul de a atinge aceste obiective ale proiectului, va fi aplicată o combinaţie de intervenţii în următoarele domenii:

> Educaţie
> Sănătate şi asistenţă socială
> Calificare, angajare şi îmbunătăţirea veniturilor
> Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit

 

Unitatea de Management al Programului – Fondul tematic pentru incluziunea romilor si a altor grupuri vulnerabile